Terug naar overzicht

Eerste collecte zondag 4 november

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken.

Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze.

COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd.

Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen.  

Met de opbrengst van deze collecte steunen wij het goede werk van COMIN.

Van harte bij u aanbevolen door de diakenen!