Terug naar overzicht

Na twee jaar afwezigheid mogen wij dit jaar weer een viertal avonden groothuisbezoek organiseren rond het thema: ‘Het goede leven, nu en later!’.

Aan alle deelnemers wordt gevraagd een voorwerp mee te nemen dat zo waardevol is, dat je er geen afstand van kan doen.
Daarna kijken wij naar een bijbelgedeelte waarin het ook gaat over afstand doen en onderzoeken wij wat dit voor ons betekent, welke impact dat voor ons kan hebben.
Tenslotte kijken wij naar onze kerk en vragen wij ons af hoe wij de toekomst van onze gemeente zien. Inmiddels zijn alle definitieve uitnodigingen verstuurd. H
et kan zijn dat u deze nog niet heeft ontvangen.
Kijk dan ook eens in uw ongewenste mail/spam.

Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u toch meedenken en -spreken?

U mag gerust op een avond aansluiten.

Van harte welkom op:

  • Zondag 5 februari: groothuisbezoek, d’Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.
  • Dinsdag 7 februari: groothuisbezoek, d’Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.
  • Zondag 12 februari: groothuisbezoek, d’Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.
  • Donderdag 16 februari: groothuisbezoek, d’Ontmoeting, aanvang 20.00 uur.