Terug naar overzicht

Update 11-11-2021: In verband met de aangescherpte Corona-maatregelen zal de aangekondigde gemeenteavond op 21 november a.s. over de toekomst van onze kerk tot een nog nader te bepalen datum uitgesteld worden.

-----------------

Er is een nieuw concept beleidsplan voor onze kerk gemaakt.

In dit beleidsplan dat we de naam “een begaanbare weg” hebben meegegeven staat beschreven hoe we naar de toekomst kerk willen zijn. 

Het gaat dus over jouw kerk en daarover willen we graag in gesprek gaan.

We nodigen jullie daarom van harte uit op zondagavond 21 november a.s. om 19.30 uur in d’Ontmoeting. 

In de Kerk wijzer die deze week verschijnt vindt u daarover nadere informatie.

In verband met deze gemeenteavond zal de avonddienst vervallen.