Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Gambia Child December 2022                  https://www.gambiachild.nl/

 
Operatie project 2022

Afgelopen weken is er keihard gewerkt aan het operatieproject in Gambia. Zes vrijwilligers uit Nederland waren ter plaatse om dit mogelijk te maken. De plannen waren om 14 kinderen te helpen, maar het werden er 23!! Dit keer in een ziekenhuis te Bundung. Daar waren nog nooit kinderen geopereerd maar wel behandeld.

We hadden bij ons bezoek in maart afspraken gemaakt met de directeur van dat ziekenhuis. Maar sinds juni was er een nieuwe directeur gekomen en die wist niets van ons operatieproject en dus moesten er weer helemaal nieuwe afspraken gemaakt worden. Dat was nog even stress op het laatste moment.

GC 2012 12 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De 6 Nederlandse vrijwilligers van links naar rechts; 
achter: Gerda, Corrina, Bianca;
voor: Dr Harry, Ineke, Lise 

GC 2012 12 02 
In de operatiekamer.

Er kwam ook hulp en kijkers van het ziekenhuis personeel zelf. Zij vonden het ook erg interessant natuurlijk. Alles is heel goed verlopen vooral ook door het Nederlandse team. Er werd erg hard gewerkt met veel uren.Voordat het team naar Gambia was gekomen was de tamtam al de ronde gegaan dat Harry kwam opereren. Dus mensen stonden in rijen uren te wachten. Harry heeft ruim 70 patiënten gezien die allemaal geopereerd wilden worden aan hun misvormingen. We hebben dan ook al weer kinderen op de wachtlijst voor de volgende keer. Daarnaast kunnen we niet altijd helpen. Te complex of te weinig kans van slagen.

De nazorg van de kinderen die geopereerd waren, gebeurde in Latrya bij de stichting “Handenineen voor Gambia”. Deze stichting wordt gerund door 2 Nederlanders.
Ook daar verliep alles erg goed.

GC 2012 12 03
Het jongste ventje Aaron met O beentjes is 2.5 jaar.

GC 2012 12 04
Aaron met Bianca

GC 2012 12 05
Zijn moeder was zo dankbaar dat hij geopereerd werd. Zo fijn om te horen en te zien.

We hebben ook een jongen geholpen die 12 tenen had. 

GC 2012 12 06
Hij kon nooit schoenen aan.

GC 2012 12 07
Harry was hier in de rol van plastische chirurg ipv een orthopeed en ook hierbij levert hij vakwerk.

GC 2012 12 08

GC 2012 12 09
En nu naar huis!

We willen u enorm bedanken voor de belangstelling en giften! Dat maakt het allemaal mogelijk. Zo heeft de gereformeerde kerk in Dussen 3 jaren lang acties voor Gambia Child gehouden en mochten we een groot bedrag ontvangen. We kunnen dit soort projecten ook doen omdat de kosten in Gambia laag zijn en Dokter Harry maar ook de rest van het team geen salaris ontvangen.

We wensen u een goed kerstfeest en een mooi nieuwjaar!

Met vriendelijke groet,

Stichting GambiaChild
Biedt kansloze kinderen weer perspectief in Gambia
Kildijk 96
4255 TE Nieuwendijk
Tel. 06-42915846 Mary Rijneveld    of   06-45038000 Francien Smits
Rek. NL91 RABO 0140868704
Kamer van Koophandel  58210431

https://www.gambiachild.nl/