Terug naar overzicht

Op maandag 7 november 2022 heeft de kerkenraad de eindejaarsverwachting voor het jaar 2022 en de begroting voor het jaar 2023 van de kerk en diaconie voorlopig vastgesteld.

Conform de kerkorde dienen deze eindejaarsverwachting 2022 en begroting 2023 in haar geheel ter inzage te worden gelegd aan haar leden.

In de eerstvolgende uitgave van kerkwijzer zal deze eindejaarverwachting 2022 en begroting 2023 in gecomprimeerde vorm worden gepubliceerd.
Daarnaast wordt de volledige eindejaarsverwachting 2022 en begroting 2023 ter inzage gelegd in de periode van 3 t/m 10 december 2022 in d’ Ontmoeting.

Tevens wordt de mogelijkheid geboden om op verzoek u een link toe te sturen waarna de volledige eindejaarsverwachting 2022 en begroting 2023 digitaal voor u beschikbaar is.

Het aanvragen van deze link kan bij de kerkrentmeester van onze kerk.
Mail: beheerenfinancien@gkalmkerk.nl