Terug naar overzicht

Kerk zijn in woord en daad Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan.

Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien.

Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe.

Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat.

De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie. Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.

Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Doet u mee?

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.

Meer informatie: www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!