KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

Het volledige protocol vindt u hier op op de website van de kerk.

Coronaprotocol in een notendop
Vanaf 1 juli 2020 mogen we weer kerkdiensten houden met 100 personen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, d.w.z. 1,5 meter afstand, handen ontsmetten, geen handen schudden, geen samenzang. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt, ook bij geringe klachten.

Om een kerkdienst bij te wonen moet u zich aanmelden via de aanmeld-vragenlijst bereikbaar via de link: https://forms.gle/ud619gHjjBsCVGXUA Deze link is ook te vinden op de website van de kerk. Het is belangrijk dat u de vragenlijst zo goed mogelijk invult, ook als u denkt dat u toch niet naar de kerk zult gaan. Zo kunnen we er achter komen wie al wel, of wie (nog) niet een uitnodiging wil ontvangen om een dienst bij te wonen. Aan de hand van uw antwoorden en de beschikbare plaatsen gaan we mensen dan uitnodigen.

Voor het bezoeken van de dienst zijn strikte regels afgesproken. In het kort:
1. U wordt welkom geheten bij de deur, gevraagd naar uw gezondheid en afgevinkt op de bezoekerslijst.
2. U wordt geacht de handen te ontsmetten om via de handen geen virussen de kerk in te brengen.
3. U wordt door één van de coronacoördinatoren naar uw plaats verwezen.
4. Na de zegen gaat u weer zitten en wordt u bank voor bank door de coronacoördinatoren gevraagd de kerk weer te verlaten via dezelfde deur als waardoor u bent binnen gekomen. 5. U wordt geacht de handen te ontsmetten om eventuele virussen die op hebt opgedaan aan de handen, niet mee te nemen naar huis.
6. Na het verlaten van de kerk is het belangrijk om afstand te blijven houden en niet samen te scholen.

Overige regels:
a. Tijdens de dienst is er geen samenzang.
b. De garderobe is buiten gebruik. U kunt uw jas naast u op de kerkbank leggen.
c. Wilt u een zitkussen gebruiken of meelezen uit liedboek of bijbel dan dient u die zelf mee te nemen van huis en ook weer mee terug te nemen.
d. De zitplaatsen zijn gemarkeerd en worden u toegewezen. U bent dus niet vrij om te gaan zitten waar het u goeddunkt.
e. Op de uitnodiging staat vermeld bij welke van de drie ingangen u wordt verwacht.
f. Afhankelijk van uw aanmelding wordt u uitgenodigd als enkel persoon, als duo of als gezin. We proberen zo gewogen mogelijk uit te nodigen.
g. Er is oppas en kindernevendienst voor de kinderen van de gezinnen die zijn uitgenodigd. De kinderen van de nevendienst verlaten de kerk op het gebruikelijke moment in de dienst. De kinderen kunnen – na de dienst – worden opgehaald via het plein, en dus niet via de zaal van d’Ontmoeting.

Na de dienst wordt het kerkgebouw zo goed mogelijk ontsmet.