Terug naar overzicht

Bericht vanuit Bali
De totale opbrengst van de gezamenlijke diaconiecollectes voor corona-noodhulp op Bali is nog niet bekend. Vanwege de directe hulpbehoefte op Bali hebben we echter alvast €500 overgemaakt naar de stichting van Rodney Westerlaken voor het uitdelen van voedselpakketten.

Hij stuurde ons het onderstaande berichtje.

U kunt overigens nog steeds een gift doen via de diaconiecollecte bij de avonddienst, of per bank: NL98RABO 0 301 504 555 t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.

Het bericht:

"Geachte gemeente,

Bij deze willen we u ontzettend bedanken voor uw gift, gebaseerd op uw zomercollecte, van €500,-. Met dit bedrag kunnen we 173 families helpen in deze moeilijke tijden. Deze week is bekend geworden dat Bali, als eiland hoofdzakelijk afhankelijk van het toerisme, zeker tot het eind van het jaar gesloten blijft voor internationaal toerisme, wat opnieuw een enorme klap voor de bevolking betekent. Mensen zijn ten einde raad, zelfs het aantal zelfdodingen stijgt rap. Mensen raken alles kwijt, wonen op straat.

Met onze pakketten kunnen we naast eten ook hoop geven. Hoop die enorm belangrijk is.

Wij zijn ontzettend dankbaar voor uw gift.

Vriendelijke groet vanuit Bali,

Dr. Rodney Westerlaken"

 

 

Collecten gezamenlijke zomeravonddiensten van 12 juli t/m 30 augustus
Deze collectes staan in het teken van coronahulp op Bali, Indonesië.
Rodney Westerlaken uit Nieuwendijk woont al tien jaar op dit grote eiland en deelt daar, met een door hem opgerichte stichting, voedselpakketten uit onder inwoners, die zwaar zijn getroffen vanwege het Coronavirus. Financiële hulpverlening zoals Nederland die kent, hebben ze daar niet. Dit betekent dat grote groepen mensen op Bali letterlijk geen geld hebben om eten te kopen. Met de voedselpakketten van Rodney kunnen ze weer verder. Financiële hulp is broodnodig!

Daarom worden deze collectes van harte bij u/jij aanbevolen door de diaconieën van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk Almkerk. (Voor meer achtergrond van deze collectes zie onze website en de Kerkwijzer.) U kunt een gift doen via de collecte in/bij de kerk of per bank t.n.v. de diaconie o.v.v. ‘corona-noodhulp Bali’.