Terug naar overzicht

De diaconiecollectes van de gezamenlijke avonddiensten in juli en augustus zijn bestemd voor Hospice Altena.

Sommige mensen kunnen in de laatste maanden van hun aardse leven niet thuis blijven wonen. Bijvoorbeeld omdat hun naasten thuis niet (meer) alle benodigde zorg kunnen bieden.

In een hospice kunnen ze toch in een huiselijke omgeving verzorgd worden tot en met hun laatste fase van hun leven. Nieuwendijker Ruben Kruithof heeft het initiatief genomen om in de gemeente Altena een hospice te realiseren.

Verschillende lokale zorgorganisaties zien de behoefte ook en hebben zich bij het plan aangesloten.

Ook de lokale afdeling van de NPV (een christelijke medische belangenorganisatie) ondersteunt het initiatief.

Momenteel wordt onderzocht of een hospice met 4-6 appartementen in Sleeuwijk haalbaar is.

Dat zal deels afhankelijk zijn van de financiën.

Voor de bewoners worden de kosten voor het verblijf in een hospice meestal vergoed, maar voor de oprichting zijn extra middelen nodig.

U kunt bijdragen aan de collectes in de kerk, of via het rekeningnummer van de Diaconie: NL98RABO 0 301 504 555 o.v.v. ‘Hospice Altena’.

Alvast bedankt!

https://hospice-altena.nl/