Terug naar overzicht

Collecte zondag, 6 september 2020; Werelddiaconaat.

Ghana: Een sterke kerk op een kwetsbare plek

Het West-Afrikaanse land Ghana is overwegend christelijk, maar in het noorden zijn christenen in de minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog en in goede contacten tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt het trainingscentrum van de Presbyteriaanse Kerk voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Veel voorgangers doen dit werk vrijwillig in afgelegen dorpen, waar mensen voor veel uitdagingen staan: de wegen zijn slecht, scholen ver weg, er is te weinig drinkwater. Daarom organiseert de kerk ook alfabetiseringscursussen voor volwassenen en investeert de kerk in werkgelegenheid voor jongeren.

Collecte 6 September

Samen zijn we de kerk in actie; in Nederland en in Ghana. Helpt u de Presbyteriaanse Kerk in Noord-Ghana om te investeren in mensen en van betekenis te zijn? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel!

Zie ook : www.kerkinactie.nl/kerknoordghana

 

 

Collecte zondag, 20 september 2020; Zending.

Wereldwijd – Versterk de kerk in Syrië

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven en een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Ook de kerk heeft het zwaar. Veel christenen moesten vluchten, kerkgebouwen zijn verwoest.

Toch wil de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop zijn. Ze biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt de kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een kerkgemeenschap. Herstel van de kerk, het hart van de christelijke gemeenschap, betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.

Collecte 20 September

Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

Meer informatie op www.kerkinactie.nl/najaarsactie