Terug naar overzicht

Bijwonen kerkdiensten door bezoekers

Met ingang van 28 april zijn er versoepelingen ingevoerd m.b.t. de corona-maatregelen.
Dit is voor de kerkenraad ook aanleiding geweest om te besluiten om vanaf nu weer 30 bezoekers in alle kerkdiensten toe te staan. Wel gelden daarbij de regels dat men zich vooraf moet aanmelden en dat de bezoekers ook een mondkapje moeten dragen als ze de kerk in- en uitgaan.

In de maand mei zijn er echter nog een aantal bijzondere diensten met genodigden.
Daarom kunt u zich alleen voor de vetgedrukte diensten aanmelden.

  • Zondagochtend 9 mei jongerenviering. Jongeren zijn uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden
  • Zondagavond 9 mei: gezamenlijke dienst in onze kerk
  • Donderdagochtend 13 mei: hemelvaart
  • Zondagochtend 16 mei: doopdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 16 mei: gewone dienst
  • Zondagochtend 23 mei: Pinksteren. Belijdenisdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 23 mei: Vesper
  • Zondagochtend 30 mei: doopdienst met eigen gasten
  • Zondagavond 30 mei: gezamenlijke dienst in de HK.

Vanaf zondag 6 juni kunnen voor alle diensten zich weer bezoekers aanmelden, tenzij de regels verscherpt/versoepeld worden.

De kindernevendienst zal voorlopig (in ieder geval in de maand mei) nog digitaal plaatsvinden. 

Aanmelden voor de gezamenlijke avonddienst op 9 mei kan nog tot en met vrijdagavond 7 mei en voor Hemelvaartsdag tot en met maandag 10 mei.

 

Aanmelden voor het bijwonen van de kerkdiensten

Op de website van de kerk staat bovenaan een knop  aanmelden kerkdienst

Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier. U kunt zich hier voor de komende zondag opgeven. Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@cumail.nl )

 

 

Dragen mondkapje
Ter bescherming van bezoekers/medewerkers aan kerkelijke samenkomsten hebben we besloten dat met ingang van zondag 11 April de aanwezigen een mondkapje moeten dragen in de kerk en d’Ontmoeting.

Het mondkapje mag af zodra men een zitplaats heeft ingenomen.

Verder blijven we voorlopig nog de diensten zonder bezoekers uitzenden. Een uitzondering wordt gemaakt voor de nog te houden doopdiensten. Dan zijn maximaal 30 gasten van de doopouders welkom.