Terug naar overzicht

Op maandag 14 december 2020 zijn de maatregelen voor de bestrijding van het Corona-virus aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerkelijke activiteiten.

De kerkenraad is van mening dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid moeten nemen en er alles aan moeten doen het virus te bestrijden en de onderlinge contacten zoveel mogelijk te beperken.

Dit is voor ons aanleiding geweest om vanaf nu in ieder geval tot medio januari geen 30 bezoekers meer uit te nodigen om de kerkdiensten bij te wonen. We gaan vanaf nu dus de kerkdiensten alleen maar online aanbieden.

Dat geldt ook voor de kerstnachtdienst.

Hoewel het bezoeken van 30 personen aan een kerkdienst formeel nog is toegestaan vinden wij dit (mede ook op advies van de PKN) vanuit maatschappelijk oogpunt niet wenselijk, hoe spijtig dat dit ook is , mede in het kader van de kerstvieringen.

Ook alle andere fysieke kerkelijke activiteiten worden opgeschort. Ook voor de kinderen en jongeren zullen de bijeenkomsten online gaan plaatsvinden.

Voor het bijwonen van begrafenissen wordt een uitzondering gemaakt op bovengenoemde regels. Met de begrafenisondernemer/familie worden daar individuele afspraken over gemaakt.

Laten we hopen en bidden dat we snel weer als gemeente bij elkaar kunnen komen.

U kunt zich dus niet aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst.
Klik hier om online mee te luisteren of ook te kijken naar deze dienst.