Terug naar overzicht

Alpha cursus Almkerk
Met een aantal geloofsgenoten uit de vier kerken die ons dorp rijk is, hebben we het initiatief opgepakt om een Alpha-cursus te organiseren in Almkerk. Uit elke kerk zitten er twee personen in de stuurgroep. Inmiddels is dit initiatief door de vier kerken omarmd en zijn de voorbereidingen al in volle gang.

Waarom met een Alpha cursus starten?
In de eerste plaats sluit het aan op de Bijbelse opdracht, namelijk om (niet gelovige) mensen te bereiken met de blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus. Daarnaast kunnen we ons als geloofsgenoten van de vier verschillende kerken in ons dorp vinden in de thema’s van de Alphacursus, die de basis van ons Christelijk geloof vormen. Verder is de structuur van Alpha eenvoudig en alle materialen zijn aanwezig om ons te helpen een Alpha-cursus te geven. Het  is een goed doordachte en solide evangelisatie methode gebleken die al meer dan dertig jaar bestaat. Als stuurgroep kunnen we ons vinden in het doel van de cursus, namelijk om mensen op een laagdrempelige en ontspannen manier kennis te laten maken met het christelijk geloof.

Presentatie
Op moment van schrijven is de stuurgroep zich aan het voorbereiden op de Alpha- presentatie avond in de Bioscoop Hollywoud op 29 oktober. Het doel van de presentatie-avond was om gemeenteleden bekend te maken met het principe van de Alpha-cursus en u/ jou enthousiast te maken voor ondersteunende taken bij het uitvoeren van de cursus. In de volgende kerkwijzer zullen we verslag doen van deze avond. Wie de presentatie avond in Hollywoud gemist heeft kan in dit artikel lezen op wat voor manier je betrokken kunt raken door middel van een aantal ondersteunende activiteiten.

Betrokkenheid Alpha cursus
Hoe mooi zou het zijn om met iemand uit je omgeving in een veilige en laagdrempelige setting, geloofsgesprekken te kunnen voeren, waar het anders zomaar niet van komt.
Misschien is het volgen van de alpha cursus niet direct waar je voor jezelf aan denkt, maar weet je wel iemand die je daar warm voor zou kunnen maken. Bijvoorbeeld een niet (of bijna niet) gelovige vriend, vriendin of buurman. Of misschien denkt u/denk jij: ”Ik zou wel graag op een andere manier betrokken willen zijn bij dit mooie project”. Dat kán! Een belangrijk onderdeel van de cursus is eten met elkaar. We zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om voor de cursisten en de leiding te koken en zich willen aansluiten bij de kookgroep.

Verder zijn we op zoek naar mensen die zich graag aan willen sluiten bij de gebedsgroep, die tijdens de Alpha cursus actief is. We geloven dat we als gemeente verschillende kwaliteiten/gaven hebben gekregen en dat we als mens veel kunnen organiseren. Alleen geloven we dat gebed en mensen die de gebeden uitspreken onmisbare schakels zijn bij dit hele gebeuren. Denkend aan de woorden van Psalm 127 “Als de Heer niet helpt bij het bouwen van een huis, dan heeft het geen zin , ook al doen de bouwers nog zo hun best.” (BGT).

Het zou ook kunnen dat u/jij zelf graag bij een volgende Alpha cursus mee zou willen draaien als leiding. Ook dat is mogelijk, het is namelijk de bedoeling dat de cursus een aantal seizoenen herhaald gaat worden in Almkerk. We hopen op 21 januari 2019 met de eerste Alpha cursus van start te gaan!!

Mocht u/ jij op één van bovenstaande manieren betrokken willen raken, of zijn er nog vragen, laat het dan weten aan één van onze contactpersonen:

Gean Krijgsman: 06-30017649
Carine van de Water: 06-19696812
mailen kan ook: alpha-aandealm@hotmail.com

Met warme groet namens de stuurgroep,

Johan van den Berg en Carine van de water