KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

                    

 

                    In Christus geborgen…

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden op 25 maart jl. van

                    Ds. REIN AKKERMAN

Ds. R. Akkerman was van 1978 tot aan zijn emeritaat in 1990 verbonden als predikant aan de Gereformeerde Kerk te Almkerk.

Hij was als herder en leraar toegewijd en trouw in het ambt.
Voor velen mocht hij in zijn dienstwerk tot zegen zijn.
Bescheiden en eenvoudig ging hij zijn weg en verrichtte hij zijn taak.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie de zegen van God toe om dit verlies te kunnen dragen.

Namens de Gereformeerde Kerk Almkerk:

Ds. Bert Ridder, predikant
Kees Noorloos, voorzitter
Jan Kant, scriba