KERKRADIO d'ONTMOETING ONLINE
Terug naar overzicht

In juni heeft u kunnen lezen over de Actie Vakantietas. Aan kwetsbare kinderen, die meestal niet op vakantie kunnen gaan, werd aan het begin van de zomervakantie een rugzak uitgedeeld met daarin allerlei verrassingen.
De diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerken van Nieuwendijk en Almkerk èn de PKN Gemeente Uitwijk-Waardhuizen hebben de handen ineen geslagen en konden op dinsdag 7 juli, 102 goed gevulde vakantietassen overhandigen aan de Voedselbank in Sleeuwijk. Er bleef zèlfs nog wat geld over, dit bedrag is uiteraard overgemaakt naar de Voedselbank in Sleeuwijk, zodat er voor de mensen die van hen afhankelijk zijn, iets extra's gedaan kan worden.
Dit mooie resultaat is mede te danken aan een bijdrage van de Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening èn gulle giften van gemeenteleden.
Allen hartelijk dank hiervoor!
Willy, Annie, Marjo en Antoinette van de commissie 'Actie Vakantietas'

Vakantietas 1

Vakantietas 2

Vakantietas 3

Vakantietas 4

Voorkant kaartje

Achterkant kaartje