Terug naar overzicht

Dit jaar zal de zomervakantie voor veel mensen anders verlopen dan wellicht gepland. Toch worden er plannen gemaakt en trekt een groot deel van Nederland er op uit. Kinderen uit kwetsbare gezinnen hebben deze mogelijkheid meestal niet. Daarom organiseert Kerk in Actie in 2020 (opnieuw) de actie Vakantietas: kinderen die opgroeien in armoede krijgen via plaatselijke kerkelijke gemeenten een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.

Binnen de gemeente Altena hebben een aantal diaconieën de handen ineengeslagen en zij willen kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de Voedselbank in Sleeuwijk, zo’n vakantietas geven. Ook onze diaconie wil hier graag aan meewerken.

Misschien spreekt de actie ook u aan en wilt u dit initiatief ondersteunen. Dit kan: u kunt een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL98RABO 0 301 504 555 onder vermelding van Actie Vakantietas. Wij zien uw bijdrage graag voor 30 juni tegemoet, zodat we de tassen aan het begin van de zomervakantie kunnen afleveren bij de Voedselbank.

Helpt u mee de tassen te vullen met vakantiepret voor kwetsbare kinderen in onze gemeente Altena?