Terug naar overzicht

Op de website van de kerk staat bovenaan een knop AANMELDEN KERKDIENST.

Als u op die knop klikt wordt u doorverbonden met het aanmeldingsformulier.
Elke week gaat er een voorbije zondag af. En als de juiste gegevens bekend zijn, dan komen er ook weer zondagen bij.
U kunt zich dan ook voor meerdere zondagen opgeven.

Het is de bedoeling dat u op vrijdagavond de definitieve uitnodiging krijgt voor de zondag daarop indien u zich hebt opgegeven.

Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de scriba  (scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com)  of met Roel Pierik (pierik@ziggo.nl)


KERKBEZOEK TERUG NAAR 30 PERSONEN - UPDATE 6 OKTOBER 2020

In verband met de toename van het aantal corona besmettingen hebben de kerken het dringend advies gekregen om het aantal kerkbezoekers per dienst terug te brengen tot 30. 

De kerkenraad heeft besloten dit advies over te nemen.

Dit betekent dat met ingang van a.s. zondag helaas maar 30 personen de diensten mogen bijwonen.  

Aangezien a.s. zondag 11 oktober een jongerenviering gepland staat, hopen we dat vooral jongeren zich zullen aanmelden. Omdat het aantal personen beperkt is willen we voor deze dienst jongeren voorrang geven.

Gezien het aantal personen dat in een dienst aanwezig mag zijn, komen de kindernevendienst en de oppasdienst voorlopig te vervallen. 

Wij vinden het als kerkenraad bijzonder jammer dat we deze beslissingen hebben moeten nemen en hopen dat u, indien u niet naar de kerk kunt, toch digitaal met ons verbonden blijft.

N.B. Om praktische redenen hebben degene die zich reeds hadden opgegeven vandaag een e-mail ontvangen dat hun aanmelding is vervallen onder vermelding dat ze zich eventueel opnieuw kunnen aanmelden.

 

Hier onder treft u een nieuwe aanmeld-link. 

AANMELDKNOP voor het bijwonen van de kerkdienst

Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de dienst die vermeld staat. Vervolgens wordt u uitgenodigd om de dienst ook werkelijk bij te wonen. Deze registratie maakt het mogelijk om een eventueel bron- en contactonderzoek te vereenvoudigen. De uitnodigingen hopen we vrijdagavond vóór de bedoelde zondag te versturen. Zijn er vragen of opmerkingen dan kunt u die stellen in het formulier of melden aan scribagereformeerdekerkalmkerk@gmail.com of doorgeven via telefoon (0183)409024