Al langere tijd groeit er bij een aantal mensen in onze gemeente het verlangen om (opnieuw) een gebedskring te starten. Vanuit de Bijbel mogen we leren dat gebed de drager is voor ons persoonlijk geloofsleven en het gemeenteleven. Jezus Christus is hierin ons grote voorbeeld en ook de apostel Paulus riep de gemeenteleden op om aanhoudend te bidden voor allerlei zaken.

Vanuit die voorbeelden wil ik proberen weer een gebedskring op te starten. Het is de bedoeling 1x per twee weken bij elkaar te komen in ‘d Ontmoeting op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur.  Vroeg in de avond zodat iedereen de rest van de avond zelf verder nog kan invullen.

Om enige structuur te houden gebruiken we het boekje “Herademen met de psalmen” van Mirjam van der Vegt. Per avond verdiepen we ons in een psalm. Dit vergt geen voorbereiding thuis.

Daarna willen we bidden. Als je wilt ben je vrij om mee te bidden, maar het hoeft niet. Je aanwezigheid en alleen luisteren is al van grote waarde.

Op dinsdag 18 oktober a.s. willen we voor de eerste keer bij elkaar komen. Daarna steeds om de twee weken: 1 nov, 15 nov, 29 nov  enz.

Zeker in deze onrustige tijd is er veel om voor te bidden. Denk aan wat er speelt in de wereld, in ons land, in onze gemeente (de zieken, de zoektocht naar een nieuwe predikant, elkaar stimuleren in geloofsopbouw en gemeente zijn). Kortom: gebedspunten te over. Vind je dat ook? Dan ben je van harte welkom op de gebedsavonden.

Marianne Groeneveld

06-31990818

Voorbije activiteiten