Het kerstkoor repeteert op donderdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur.

Donderdag 17 oktober is de eerste repetitie  voor het kerstkoor. Om 20.00 uur in d’Ontmoeting.

We hebben mooie liederen uitgezocht. Er hebben zich een paar nieuwe mensen opgegeven, maar er kan nog meer bij. Dus heb je zin om een keer mee te doen, ervaring is niet vereist, kom gerust langs en probeer het. Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van 20 euro.

Donderdag de 24ste  is er geen repetitie vanwege herfstvakantie, maar daarna elke donderdag tot de kerst.

Wil je meer informatie of alvast opgeven, dat kan bij: