De gebruikelijke grote (voorjaars)schoonmaak is dit jaar verplaatst naar september.

Op zaterdag 3 september hopen we van 09.00 uur tot 12.00 uur met een grote groep vrijwilligers aan de slag te kunnen om kerkzaal en Ontmoeting fris achter te laten. 
Voor de wekelijkse schoonmaakbeurt zijn na meer dan 10 jaar trouwe dienst enkele teams uitgevallen.

Die zouden we graag weer aangevuld zien met minstens 2 teams van 3 mensen. 

Elk team hoeft dan slechts om de ca. 7 weken maximaal 2 uurtjes aan de slag.

Daar moet overheen te komen zijn, toch?
Meldt u aan bij Ad van Andel, tel. 401003, andelaj@planet.nl.