De nieuwe aangekondigde corona-regels hebben ook gevolgen voor onze Kerk.
Het belangrijkste punt is wel dat er na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten met bezoekers zullen plaatsvinden. De gevolgen hiervoor hebben we in hoofdlijnen hieronder verwoord. Zo nodig vinden er de komende periode aanpassingen/aanvullingen plaats.


Collectemunten afhalen
Voorlopig vervalt afhalen op de eerste maandagavond van de maand.


Collectemuntenverkoop
Collectemunten worden verkocht in setjes van 20 stuks in de kleur
- groen (€1,25 per munt, dus €25,- voor een set) of
- wit (€0,75 per munt, dus €15,- voor een set).

Normaal kunt u de munten eens per maand afhalen in d’Ontmoeting, maar we zijn weer in een soort lockdown beland.
Zolang de huidige situatie duurt zullen ze daarom bij u thuis worden afgeleverd. Uiteraard op gepaste afstand.

U kunt collectemunten bestellen door overmaking van het bedrag waarvoor u munten wilt hebben op onze bijdragenrekening NL39RABO0301500282.

Rond elke dienst kunt u de collectemunten gebruiken door ze in de bussen die aan de voorzijde van de kerk zijn bevestigd te deponeren.

Die zullen wekelijks geleegd worden, zodat duidelijk is voor welk doel de munten bedoeld zijn.

 

----------------- oude situatie

Op deze eerste maandag van de maand is er weer verkoop van collectemunten in d’Ontmoeting.

U kunt het betreffende bedrag vóór het eind van de vorige maand overmaken op de bijdragenrekening NL39RABO0301500282 van de kerk.

De munten liggen dan voor u klaar als u in d’Ontmoeting komt.

Een setje van 20 witte munten kost €15,-.

Een setje van 20 groene munten kost €25,-