Op de eerste maandag van de maand, tussen 18.30 uur en 19.30 uur, is er de mogelijkheid om collectemunten af te halen in d'Ontmoeting of op afspraak bij Ad van Andel (Meidoornlaan 7).

De verkoop van collectebonnen begon ruim 45 jaar geleden. Maar vanaf maandag 3 juni 2019 kwam er een einde aan de collectebonnen. Want per die datum verkopen we collectemunten. Uiteraard kunt u de collectebonnen die u nog in bezit heeft gewoon blijven gebruiken tot die op zijn.

De collectemunten hebben dezelfde waarde als de collectebonnen en kunnen zoals u gewoon bent op de 1e maandag van de maand in d’Ontmoeting worden gekocht voor dezelfde basisbedragen als de bonnen.

Dus de groene munten per set van 20 voor € 25 en
de witte per set van 20 voor € 15.

Het liefst doen we dat niet langer contant, maar via bankoverschrijving.

Wilt u collectemunten hebben, maak dan enkele dagen tevoren het overeenkomstige bedrag over op de bijdragenrekening NL39RABO0301500282
onder vermelding van b.v. “collectemunten 3 x groen + 2 x wit”.

Ze liggen dan klaar in d’Ontmoeting als u komt. Komt u niet, dan worden ze op een later moment thuisbezorgd. Vergeten over te maken? Geen probleem. Via een éénmalige machtiging kunt u altijd de gewenste sets munten betalen.

Wilt u de collectemunten tussentijds? Dan kunt u ze eventueel afhalen bij Ad van Andel, Meidoornlaan 7. In dat geval wel graag enkele dagen tevoren het geld storten via de bank, zodat het envelopje met de munten klaar gelegd kan worden. Gemakkelijker kunnen we het niet maken.

Bedragen, die u besteedt aan z.g. ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instellingen), waarvan de kerk een erkende instelling is, zijn voor uw inkomen aftrekbaar van de belasting.

Voorbije activiteiten

22 jan 20:00 Training: Help mijn tiener wil niet mee naar de kerk Hoe reageer jij als ouder? Ga je... 19 jan 19:30 Week van het Gebed | vanavond in de Hervormde Kerk In de week van 16 t/m 19 januari a.s. wordt in... 19 jan 14:00 Breicafé Vandaag is er weer Breicafé in d'Ontmoeting en... 18 jan 19:30 Week van het Gebed | vanavond bij Focus op God In de week van 16 t/m 19 januari a.s. wordt in... 17 jan 19:30 Week van het Gebed | vanavond in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt In de week van 16 t/m 19 januari a.s. wordt in... 16 jan 19:30 Week van het Gebed | vanavond in de Gereformeerde Kerk In de week van 16 t/m 19 januari a.s. wordt in... 15 jan 11:00 Biblebite Wij zijn BibleBite, een kleine groep... 10 jan 19:00 Gebedskring in d’Ontmoeting Al langere tijd groeit er bij een aantal... 9 jan 19:30 Grote Kerkenraadsvergadering Vergadering van de grote kerkenraad vanaf... 9 jan 18:30 Collectemunten afhalen Op de eerste maandag van de maand, tussen... 5 jan 14:00 Breicafé Vandaag is er weer Breicafé in d'Ontmoeting en... 24 dec 18:30 Kerstspeurtocht Almkerk Voor alle kinderen van de basisschool en... 16 dec 18:00 Happen & Stappen Happen & stappen ‘Aan tafel’ Mogen we bij u... 17 nov 14:00 Breicafé Vandaag is er weer Breicafé in d'Ontmoeting en... 7 nov 19:30 Grote Kerkenraadsvergadering Vergadering van de grote kerkenraad vanaf... 7 nov 18:30 Collectemunten afhalen Op de eerste maandag van de maand, tussen... 3 nov 14:00 Breicafé Vandaag is er weer Breicafé in d'Ontmoeting en...