In onderstaande tabel staan enkele statistische gegevens van onze gemeente:
 
Aantallen leden per 31-12 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Totaal aantal gemeenteleden 914 919 931 933 939 944 945 934 943 926 932 933 958 956
 - waarvan doopleden 408 411 418 410 410 414 415 411 421 414 417 424 446 440
 - waarvan belijdende leden 506 508 513 523 529 530 530 523 522 512 515 509 512 516
                             
Het leden aantal neemt toe/af -5 -12 -2 -6 -5 -1 11 -9 17 -6 -1 -6 2 -22
 - erbij: geboren en ingekomen 25 33 26 42 19 31 37 19 41 19 37 45 42 20
 - eraf: overleden en vertrokken 30 45 28 48 24 32 26 523 24 25 38 51 40 42
                             
Het aantal:                            
 - huwelijken kerkelijk ingezegend 1 4 2 3 2 4 2 2 3 2 2 4 6 5
 - kinderen gedoopt 8 4 9 10 6 9 9 4 5 8 12 11 12 12
 - leden belijdenissen gedaan 5 5 0 6 3 4 4 5 5 3 7 9 - 2
 - leden overleden 11 10 6 13 8 11 3 7 3 5 7 12 14 9
                             
Het aantal kerkbezoekers:                            
 - in de ochtenddienst (gemiddeld) 271 256 262 296 255 278 250 254 272 274 290 281 270 300
 - in de avonddienst (gemiddeld) 52 65 53 61  35  47  50 70 70 112 125 111 90 80
 
Gezien de wijzigingen die de PKN met zich mee heeft gebracht en het feit dat het ledenadministratie systeem dat verzorgd wordt door de PKN niet optimaal functioneert, is in 2006 gebleken dat het aantal gemeenteleden niet 100% juist is. In 2006 is door het kerkelijk bureau geconcludeerd dat het aantal leden met 19 (14 doopleden en 5 belijdende leden) moet worden teruggebracht.
 
In 2007 is in onze kerk door 9 personen belijdenis gedaan, waarvan 7 leden uit onze gemeente.
Om statistisch de cijfers te kunnen vergelijken met voorgaande jaren worden de telmomenten van het aantal kerkbezoekers op vaste zondagen in het jaar uitgevoerd. Tot en met 2007 werd dit gedaan op 4 vaste telzondagen. Met ingang van 2008 gebeurt dit op 8 zondagen.