De kerk "roept" elke zondag, en soms ook op doordeweekse dagen, de gemeente op tot samenkomen in de dienst van de Heer; dienst van Woord en Sacrament. De zitplaatsen zijn vrij, tenzij anders staat aangegeven.

Voor deze samenkomsten staat de kerk uiteraard voor u open op zondagochtend om 09.30 uur en zondagavond om 18.30 uur.

Wanneer u een voorbede of een dankzegging van de gemeente wenst, kunt u zich wenden tot de predikant of de wijkouderling.

Er worden maandelijks twee gezamenlijke avonddiensten met de Hervormde Gemeente Almkerk gehouden. Deze diensten vinden in principe plaats op de tweede en de laatste zondag van de maand. Op de laatste zondag van de maand vindt de gezamenlijke avonddienst plaats in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). Op de tweede zondag van de maand wordt de gezamenlijke avonddienst in de oneven maanden in onze kerk (aanvang 18.30 uur) gehouden en in de even maanden in de Hervormde kerk (aanvang 18.00 uur). In de maanden juli en augustus worden alle avonddiensten gezamenlijk gehouden en van 29 juli tot en met 19 augustus (2018) geldt dit ook voor de ochtenddiensten, hetgeen op de kerkbrief nader wordt aangegeven.

Een interkerkelijke jeugdsamenkomst wordt gehouden op de laatste zondag van de maanden september tot en met november en januari tot en met juni om 18.30 uur in onze kerk.

 

BIJZONDERE DIENSTEN

 

Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal vieren we zowel in de morgen- als in de avonddienst op vier zondagen verdeeld over het jaar en op Witte Donderdag. De avondmaalsvieringen in zorgcentra Antonia en Altenahove gebeuren bij toerbeurt door de Hervormde Gemeente en onze kerk.

 

Doopbediening

Voor het aanvragen van de doopbediening kunt u contact opnemen met de predikant. De kerkenraad hanteert als uitgangspunt dat in principe eenmaal per maand, bij voorkeur de eerste zondag van de maand, de doopbediening kan plaatsvinden.

 

Huwelijksbevestiging

Huwelijksbevestigingen kunnen op elke dag van de week plaatsvinden. Aanvragen worden gedaan bij de predikant.

 

Rouwdienst

Indien, voorafgaande aan de begrafenis, een rouwdienst in de kerk gewenst wordt, kan hiervoor contact opgenomen worden met de predikant en de koster. Het is ook mogelijk de rouwdienst in d’ Ontmoeting te laten plaatsvinden.