9.30 uur: ds. C. Flier uit Sleeuwijk, vierde zondag in de 40-dagentijd.

Kindernevendienst in de 40-dagentijd
Tijdens de veertigdagentijd kijken we naar personen in de bijbel die keuzes moeten maken. Moeilijke keuzes, zware lasten. Dit zijn ook de zware lasten die de kinderen elke zondag in de rugzakjes meenemen naar de kindernevendienst. Maar op Goede Vrijdag neemt Jezus de zware last over. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis. 

Collecten
De collecten zijn deze zondag in de morgendienst bestemd voor 1 rondgang Kerk in Actie/ 40-dagentijd / en 2 rondgang Kerk en in de avonddienst voor 1rondgang Kerk en 2 rondgang Diaconie.

Eerste collecte 31 maart / Missionair / 40-dagentijd / Pionieren rond zingevingsvraagstukken
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerk-zijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of viering. In de Kliederkerk ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders op creatieve manieren de betekenis van Bijbelverhalen en wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent voor het alledaagse leven. Met de opbrengst van deze collecte steunen wij dit soort mooie initiatieven, waar mensen de waarde van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen ontdekken. Helpt u mee?!