In deze morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. Derde zondag in de 40-dagentijd. In deze dienst ontvangt Lott den Hartog het teken van de doop.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie/thee te drinken in d’ Ontmoeting.

In de 40-dagentijd zingen we het Klein Gloria niet.

We lezen: Lucas 22: 54-62 & 2 Timoteüs 2: 8-13

We zingen: Psalm 105: 1 en 3 / Hemelhoog 479: 1 en 3 / Evangelische Liedbundel 471 / Lied 348: 1, 3, 5 en 9 / Tong en Taal, Lied bij Lucas 22 / Lied 885 / Projectlied / Psalm 84: 1 / Lied 675: 1 / Lied 657: 1 en 4

Collecten
De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor

  1. rondgang Kerk in Actie/40-dagentijd / Kinderen in de Knel (Stop kinderarbeid in India) en
  2. rondgang Ora.

Eerste collecte 24 maart / Kinderen in de knel / 40-dagentijd / Stop kinderarbeid in India
In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector ‘booming business’. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Om kinderarbeid te stoppen werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden 5000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs en gaan meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef aan deze collecte, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! – Alvast hartelijk bedankt (weer) voor uw bijdrage!

Paasgroetenactie 2019
Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin. Ook wij doen mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 24 maart worden deze kaarten bij de ingang van de kerk uitgedeeld. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op . Doet u ook (weer) mee? Alvast hartelijk bedankt. Ambtsgroep Missie en Diaconaat

Kindernevendienst
Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 7.

Kindernevendienst in de 40-dagentijd
Tijdens de veertigdagentijd kijken we naar personen in de bijbel die keuzes moeten maken. Moeilijke keuzes, zware lasten. Dit zijn ook de zware lasten die de kinderen elke zondag in de rugzakjes meenemen naar de kindernevendienst. Maar op Goede Vrijdag neemt Jezus de zware last over. Pasen is voor Jezus een nieuwe start. En niet alleen voor Jezus maar voor ieder die in Hem gelooft en hem wil volgen tijdens zijn levensreis.