We lezen: Marcus 12: 28-34

We zingen: Psalm 116: 1 en 3 / Psalm 86: 5 / Psalm 86: 4 / Lied 320 / Lied 791: 1, 2, 3 en 4 / Kinderlied: Wij zullen opstaan en met Hem meegaan / Lied 969

Eerste collecte zondag 11 november, collecte Binnenlandsdiaconaat: perspectief voor gedetineerden

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken.

Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma structureel geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Met de opbrengst van deze collecte steunen wij het werk van Exodus. Van harte aanbevolen door de diakenen!