In beide diensten vandaag vieren we het avondmaal, ’s morgens is de viering lopen, ’s avonds aan tafel.

De avonddienst, om 18.30 uur, hoopt ds. J. van den Hout uit  Raamsdonkveer te leiden.  

We lezen: Genesis 1: 24 – 28 / Jesaja 43: 1 - 4

We zingen: Psalm 100: 1 en 2 / Psalm 139: 1 en 8 / Lied 405:  3 en 4 / Lied 968: 1, 2 / Lied 8a: 1, 2, 3, 4 / Lied 418:  en 2

De collecten zijn deze zondag zowel in de morgen- als in de avonddienst bestemd voor 1ste  rondgang Diaconaat: The Mall en 2de rondgang Kerk.

 

Avondmaalscollecte/eerste collecte zondag 20 januari 2019

Stichting The Mall in Gorinchem richt zich op kwetsbare jongeren. The Mall draagt zorg voor 4 jongerencentra, waar diverse activiteiten (zoals een FIFA-toernooi, een rapworkshop, creatief zijn, dansen, films kijken etc.) voor en met deze jongeren georganiseerd worden.

Ze zorgen voor ondersteuning en begeleiding van jongeren die worstelen met zaken zoals school, werk en inkomen, financiën en sociale- of psychische problemen. The Mall probeert een vertrouwensrelatie met deze jongeren op te bouwen en hen te helpen met grote en kleine vragen.

Middels de opbrengst van deze collecte ondersteunen wij het goede werk van The Mall. Meer informatie kunt u vinden in de Kerkwijzer.

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! De Diakenen.