Zondagmiddag 17 februari a.s. is er een aangepaste dienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk (Notenlaan 69).

De dienst begint om 15.00 uur !!!

Voorganger is Ds. Ria Meeder- van Hof uit Leerdam en het thema luidt: “Gedragen op Gods vleugels!”.

Medewerking in de dienst zal worden verleend door Peter de Peuter, Bram van Dijk, Jeroen Udo, Henk Teuling (orgel/piano) en de koperblazers Martijn van Driel, Nienke van Vugt en Kevin van der Giessen.

We hopen op een fijne dienst.

Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.

Tot ziens, Cora Antonides