9.30 uur: Mw. G. Bijl-Bor uit Noordeloos. Vierde advent.

De avonddienst komt te vervallen.

De collecten zijn deze zondag bestemd voor 1ste rondgang Kerk en 2de  rondgang Diaconaat.