In de morgendienst hoopt ds. B. Ridder voor te gaan. 
Het is derde advent. In de Adventstijd zingen we het Klein Gloria niet.
M.m.v. het Kinderkerstkoor o.l.v. Karin Groeneveld, Dinella Burghout en Janneke Straver (piano).
We lezen: Lucas 1: 36-59
We zingen: Psalm 85: 1 en 4 / Lied 435: 1 en 2 / Lied 157A: 1 en 2 / Projectlied / Lied 433 / Lied 442

Projectlied Kerst 2018 (melodie: “Midden in de winternacht)
Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.

Kijk eens naar Elisabet,
moeder wordt zij samen met
haar nog jonge nicht,
wat een blij bericht.
Zij vereert zo haar Heer,
laat Maria ’t merken,
haar geloof versterken.

Kom allemaal samen
Kom allemaal samen.
Hier is het een feestje.
Kom nu, ja, kom nu,
naar Bethlehem.
Hier is de Koning van ons hart geboren.
Kom, laten wij aanbidden: (3x)
die Koning!

Kom allemaal samen,
kom en vier het kerstfeest.
‘t Is nu alsof wij hier in Bethlehem zijn.
Zie hier het kindje:
Hij, die ons kwam redden.
Kom, laten wij aanbidden: (3x)
die Koning!

Kom allemaal samen,
samen rond de kribbe.
Hij is de hoogste Heer die van ons houdt.
Hij gaf Zijn leven,
door Hem zijn wij vergeven.
Kom, laten wij aanbidden: (3x)
die Koning!

Adventslied
Advent is verwachten
met hopen bekleed
is licht in de nachten
van God die ons nooit vergeet

Wanneer hij in de tempel staat
is het een engel die daar praat
Zacharias, je krijgt een zoon
't wordt een bijzondere persoon
Geloof je 't niet? Dit is het teken
je zal tot die dag niet meer spreken

Refrein

'Gegroet Maria' hoorde zij
Gabriël kwam dichterbij
Wees maar niet bang, je krijgt een zoon
Hij neemt plaats op Davids troon
Maria zei: ‘Ik zal God eren
ik wil de weg gaan van de Here’

Refrein

Elisabeth hield het niet uit
Gezegend ben je! riep ze luid
Maria zei: Ik loof de Heer
zijn minste dienaar krijgt de eer
Wie honger heeft geeft hij te eten
God is zijn kinderen niet vergeten

Refrein

Wat waren alle mensen blij!
een zoon, maar o hoe heette hij
'Johannes' schreef zijn vader neer
zijn tong kwam los, hij prees de Heer
en liet aan alle mensen weten
God is zijn kinderen niet vergeten

Refrein

Maria, schrik niet
Maria denkt aan Jozef met een lach op haar gezicht.
Ik ga straks met hem trouwen en opeens is daar dat licht.
Maria, schrik niet! Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel, is juist heel fijn.
Jij krijgt een kleine baby, die zoon van God zal zijn.

Maria gaat naar Jozef. Ze vertelt hem: ‘Ik ben blij.
Wij krijgen straks een kindje, ‘t is een kind voor jou en mij.
Hé Jozef, schrik niet! Schrik niet! Schrik niet!
Wat ik vertel, is juist heel fijn.
Ik krijg een kleine baby, jij mag de vader zijn.

De herders zitten buiten bij de schapen in het veld.
Opeens is daar een engel, die de herders iets vertelt:
Hé herders, schrik niet! Schrik niet!
Schrik niet!
Wat ik vertel, is juist heel fijn.
Er is een kleine baby, die zoon van God zal zijn.

Eer aan God
Eer aan God in de hemel
En vrede op aarde
Gloria in excelsis deo
Gloria, gloria
Eer aan God in de hemel
En vrede op aarde
Voor de mensen waar God van houdt
Waar God van houdt

Kijk daar die ster
Kijk daar, die ster schijnt zo helder
Hij fonkelt zo fel in de donkere nacht
Wat heeft die ons te vertellen?
Is dit waar men zo lang op wacht?
Wij reizen dwars door de woestijn,
want dit moet iets bijzonders zijn!

Refrein:
Wij zingen voor de Koning, gloria
Wij zingen voor de Koning, halleluja
Al is dit Kindje nu nog klein,
Hij zal de Vredevorst
en Redder van de wereld zijn.

Wij knielen neer bij de kribbe
en leggen daar onze geschenken neer.
Met goud en wierook en mirre
geven wij de Koning eer.
Wat maakt dit Kindje zo speciaal,
dat er een grote ster voor straalt?

Refrein

Gloria, gloria
Alle eer aan Hem, alle eer aan Hem
De Vredevorst, de Vredevorst
is geboren in Bethlehem.  (2x)

Refrein

Gloria, gloria
Alle eer aan Hem, alle eer aan Hem
De Vredevorst, de Vredevorst
is geboren in Bethlehem!


Kom, wij gaan
De wijzen uit het oosten
en de herdertjes bij nacht,
volgen allemaal een ster,
een teken van Gods macht.

Refrein:
Kom wij gaan, kom wij gaan,
Kijk eens hoe die sterren staan.
Kom wij gaan, kom wij gaan.
Een koning komt eraan.

Waar is Hij te vinden?
Hij is niet in een paleis.
Nee, Hij is in Betlehem,
wij gaan meteen op reis.

Refrein

De Koning is een kindje,
gewikkeld in een doek.
Met zijn mama en zijn papa
krijgt Hij speciaal bezoek.

Refrein


Laat het Kerst zijn

Refrein:
Laat het Kerst zijn, laat het feest zijn,
Jezus kwam voor jou en mij.
Laat het Kerst zijn, laat het feest zijn,
voor iedereen van groot tot klein.

Zolang de kerstboom staat,
weet dan dat het gaat
niet om sneeuw of sfeer,
maar om zoveel meer.
Jezus kwam dichtbij,
als een kind zo klein,

Hij bracht kerstfeest in ons hart.
Dus laat het Kerst zijn!

Dus laat het Kerst zijn!

Het is zover, de kaarsjes branden
en de openhaard knettert vrolijk
en ik ruik de zoete dennengeur
en we eten iets speciaals.
Het is zover, Jingle Bells klinkt weer in de winkelstraat.
Ik kon vannacht niet slapen en toch voel ik mij supergoed,
want ik weet hoe Kerst is bedoeld.

Hier heb ik zolang op gewacht:
Vandaag is de grote dag, het feest dat Jezus kwam!

Refrein

Een heel gelukkig Kerstmis,
dat heel speciaal en echt is.
Want Jezus, die geboren is,
kwam ook voor jou. (3x)

Refrein