Terug naar overzicht

Gambia Child ( www.gambiachild.nl ) is een kleinschalige stichting die wordt gedragen door Francien Smits (voorzitter, penningmeester), Mary Rijneveld (secretaris), Lia van Zandwijk (lid) en Wim Dijkema (lid). Zij organiseren kleinschalige projecten voor kinderen in Gambia.

Onze Ambstgroep Missie en Diaconaat steunt deze stichting financieel.