Terug naar overzicht

Eerste collecte zondag 11 november

Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit achter zich laten.

Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen.

Exodus Nederland biedt in elf Exodushuizen een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerken - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie.

Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden.

Collecteert u mee om (ex-)gedetineerden perspectief te bieden tijdens of na hun gevangenschap?

Binnenkort meer informatie op kerkinactie.nl/exodus.