Terug naar overzicht

Jaarboekje
Het jaarboekje is bedoeld om (nieuwe) leden snel inzicht te geven in de activiteiten van de kerk, inclusief contactgegevens van betrokkenen.

Het wordt tevens op regelmatige basis opnieuw uitgegeven en verspreid aan alle leden, zodat men over actuele gegevens kan beschikken.

Indien u een (nieuw) exemplaar wenst te ontvangen verzoeken wij u contact op de te nemen met u wijkouderling of wijkdiaken.