In onze nieuwe gemeente Altena ontvangen veel gezinnen elke week een voedselpakket van de voedselbank.

Om de voedselbank te steunen willen we als diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de Geref. Kerk in Almkerk met uw hulp voedselpakketten inzamelen. 

Op vrijdag  7 december ( van 8.00 u tot 21.00 u) en zaterdag 8 december (van 8.00 u tot 20.00 u) kunt u bij Albert Heijn in Almkerk boodschappen doen voor de voedselbank.

Bij de ingang ontvangt u een lijst met producten, die gekocht kunnen worden.

Bij de uitgang kunt u de producten weer inleveren, die dan door de diakenen worden doorgegeven aan de voedselbank. 

We hopen op een geslaagde actie met een mooie opbrengst. Doet u ook mee?

Hartelijk bedankt namens de diaconieën van de Herv. Gemeente, de Geref. Kerk vrijgemaakt en de Geref. Kerk.