Vanwege de Dorpsavond die ook op 5 november staat geagendeerd en de gewenste aanwezigheid van  (mede)kerkenraadsleden, wordt de kerkenraadsvergadering verplaatst van 5/11 naar dinsdag 13 november a.s. Aanvang 19.30 uur!